LVI-kustannus- ja määrälaskenta

Tarjoamme laskentapalvelut, jotka kattavat koko rakennuksen elinkaaren aikaisen laskennan aina kustannusarvioista määrälaskentaan ja tarjouslaskentaan.

LVI-kustannus- ja määrälaskennan merkitys rakennusalan projekteissa

LVI-kustannus- ja määrälaskenta ovat keskeisiä osa-alueita rakennusalan suunnittelussa ja toteutuksessa, erityisesti LVI-järjestelmien osalta. Nämä laskennalliset prosessit ovat olennaisia varmistaessa, että suunnitellut LVI-järjestelmät vastaavat sekä tilaajan tarpeita että taloudellisia reunaehtoja. Ulkoistamisen myötä urakoitsijat säästävät kustannuksissa ja voivat keskittyä varsinaiseen projektinhoitoon, kun taas rakennuttajat saavat vertailukelpoisia tarjouksia valmiiden määräluetteloiden avulla. Määräluettelot auttavat myös projektinaikaisten lisä- ja muutostöiden laskennassa sekä mahdollistavat suunnitelmakatselmuksen.

Määrälaskennan tarjoama tarkka tieto toimii kilpailuetuna

Voit hyödyntää tuottamaamme yksityiskohtaista tietoa hankkeidesi kustannusarvioinnissa, urakkakilpailuissa ja omien projektiesi kehittämisessä. Saat meiltä apua määrätiedon käytössä myös rakentamisen tuotannon suunnittelussa ja työnjohtotehtävissä rakennusvaiheessa.

Määrälaskennan asiantuntijamme auttavat sinua arvioimaan tarkasti myös mahdollisten lisätöiden ja muutosten vaikutukset koko urakkaan.

Mitä LVI-kustannus- ja määrälaskenta sisältää?

LVI-järjestelmien kustannuslaskenta keskittyy arvioimaan suunniteltujen järjestelmien kustannuksia. Tähän sisältyy materiaalien kustannusten arviointi, asennustöiden ja työvoiman arvioiminen sekä muiden kustannusten huomioiminen, kuten ylläpito- ja käyttökustannukset. Tämä auttaa tilaajaa tai rakennuttajaa saamaan selkeän kuvan siitä, mitä suunniteltu järjestelmä tulee maksamaan.

Määrälaskenta puolestaan keskittyy järjestelmään tarvittavien materiaalien ja resurssien määrittelyyn. Tämä prosessi vaatii tarkan laskennan esimerkiksi putkien, venttiilien, laitteiden ja muiden komponenttien tarpeesta. Tarkka määrälaskenta on olennainen varmistaessa, että suunnitellut järjestelmät ovat optimaalisia ja että tarvittavat resurssit ovat saatavilla.

Tarkkaa suunnittelua ja tehokasta resurssien käyttöä

LVI-kustannus- ja määrälaskenta mahdollistaa tarkan suunnittelun, taloudellisen hallinnan sekä tehokkaan resurssien käytön rakennusprojektin eri vaiheissa. Tämä puolestaan auttaa vähentämään riskejä ja varmistaa projektin sujuvan etenemisen budjetin ja aikataulujen puitteissa.

  1. Tarkka budjetointi: LVI-kustannus- ja määrälaskenta tarjoaa tarkan arvion kustannuksista ja materiaalimääristä. Tämä auttaa rakennuttajaa hahmottamaan realistisen budjetin ja suunnittelemaan hankkeen taloudelliset näkökohdat etukäteen.
  2. Kustannustehokkuus: Tarkat kustannus- ja määrätiedot auttavat tunnistamaan mahdollisia säästömahdollisuuksia. Se auttaa löytämään optimaaliset materiaalivalinnat ja -määrät sekä vähentää ylimääräisten kustannusten riskiä.
  3. Tarjouskilpailujen vertailtavuus: Yksityiskohtainen tieto materiaaleista ja kustannuksista mahdollistaa urakoitsijoiden tarjouskilpailujen vertailun. Kustannus- ja määrätieto takaa tarjousten vertailtavuuden ja auttaa valitsemaan sopivimman urakoitsijan.
  4. Aikataulujen hallinta: Tarkan kustannus- ja määrätiedon avulla voidaan paremmin hallita aikatauluja ja varmistaa tarvittavien materiaalien saatavuus oikeaan aikaan. Tämä auttaa välttämään viivästyksiä ja mahdollisia ongelmia rakennusprosessissa.
  5. Optimoidut suunnitelmat: LVI-kustannus- ja määrätieto auttaa optimoimaan suunnitelmat ja varmistaa, että ne ovat realistisia ja toteutuskelpoisia. Tämä vähentää muutostöiden ja virheiden riskiä rakennusvaiheessa.

Kustannuslaskenta on sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin

Kustannusarvioiden laatiminen on ensiarvoisen tärkeää jo rakennushankkeen varhaisessa vaiheessa. Kun kustannuslaskenta tehdään jo hankkeen alkumetreillä, voidaan helposti tunnistaa tärkeimpiä kustannuksiin vaikuttavia päätöksiä ja ratkaisuja. Hankkeen edetessä kustannuksiin on vaikeampaa vaikuttaa. Hankintakustannusten lisäksi on merkittävää huomioida elinkaariajattelu, joka kattaa rakennuksen käytön aikana syntyvät kustannukset vuosien ja jopa vuosikymmenien aikana. Asiantuntijoidemme suorittama kustannuslaskenta varmistaa taloudellisen ja toimivan lopputuloksen, jolloin kustannuslaskentakin maksaa itsensä takaisin usein moninkertaisesti. 

Ulkoista LVI-kustannus- ja määrälaskenta ammattilaiselle

Ulkoistaminen LVI-kustannus- ja määrälaskennan osalta tuo monia etuja, kuten asiantuntemuksen saatavuuden, kustannussäästöt ja joustavuuden organisaation toiminnassa. Tämä mahdollistaa keskittymisen ydintoimintoihin ja lisää tehokkuutta hankkeiden toteutuksessa.

  1. Ammattitaito ja erityisosaaminen: Saat käyttöösi erityisosaamisemme ja ammattitaitomme. Meillä on syvällinen tietämys alasta ja kyky käsitellä monimutkaisia laskennallisia prosesseja. Tämä takaa tarkkuuden ja tietotaidon, jota ei välttämättä ole organisaatiosi sisällä.
  2. Resurssien tehokkaampi käyttö: Ulkoistaminen säästää aikaa ja resursseja. Sen sijaan, että sisäiset työntekijät käyttäisivät aikaa laskentoihin, he voivat keskittyä ydintoimintoihin ja strategisiin tehtäviin, mikä voi edistää organisaation tehokkuutta ja tuottavuutta.
  3. Joustavuus ja skaalautuvuus: Tarjoamme joustavuutta ja skaalaudumme ketterästi vastaamaan muuttuvia tarpeita. Pystymme tarjoamaan palveluita erilaisille hankkeille ilman, että organisaation on itse investoitava suuriin henkilöstöresursseihin.
  4. Asiakaspalvelu ja raportointi: Alan ammattilaisemme takaavat laadukkaan asiakaspalvelun ja raportoinnin. Kommunikoimme selkeästi laskentojen tulokset ja tarjoamme yksityiskohtaista tietoa projekteista, mikä auttaa sinua tekemään informoituja päätöksiä.

 

Luotettavaa ja nopeaa kustannus- ja määrälaskentaa rakennusprojekteille

Haluatko varmistaa suunnitelmiesi kattavuuden ja realistisuuden ennen projektin etenemistä? Laadukas ja tarkka tieto mahdollistaa realististen budjettien laatimisen, tarjouskilpailujen vertailun sekä hankkeen kustannusten ja aikataulujen hallinnan. Meidän kokenut tiimimme tarjoaa asiantuntemustaan ja teknistä osaamistaan tarkkojen laskelmien laatimiseen – oli kyseessä sitten pieni korjausprojekti tai suurempi rakennushanke. Ota rohkeasti yhteyttä!

Scroll to Top