LVIA-konsultointi

LVIA-konsultointipalvelumme kattaa niin pienten kuin suurempien hankkeiden asiantuntijapalvelut. Palvelemme kaikissa rakennusurakan vaiheissa vankalla kokemuksella.

LVIA-konsultointia kaikkiin urakan vaiheisiin

Palvelemme kaikissa rakennusurakan vaiheissa. LVIA-konsultointi voi koskea pientä yksittäistä järjestelmään liittyvää ongelmaa tai kannattavuusvertailua, jota loppukäyttäjä ei osaa itse ratkaista. Olemme apuna hankkeen tarveselvityksestä aina takuuajan loppuun asti. Näin varmistamme, että ymmärrämme asiakkaan tarpeet sekä tavoitteet ja näin voimme saavuttaa laadukkaan, käyttäjää palvelevan lopputuloksen.

Innovaatiota ja tarkkuutta LVIA-suunnitteluun

Tarjoamme laajamittaista konsultointipalvelua sekä saneeraus- että uudisrakennuskohteisiin. Palvelumme kattaa monipuolisesti eri vaiheet, alkaen projektin alkuvalmisteluista aina käyttöönottoon saakka. Konsultointipalvelumme pitää sisällään myös urakoinnin kilpailutuksen. Kokeneet LVIA-konsulttimme tarjoavat ammattitaitoisen näkemyksen, jonka avulla voidaan parantaa rakennusten ja kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmiä, varmistaen niiden optimaalinen suorituskyky ja energiatehokkuus.

LVIA- ja rakennus­automaatioon liittyvät selvitystyöt

Kokonaisvaltaisessa LVI- ja rakennusautomaatiotekniikan selvitystyössä tutkitaan perusteellisesti kiinteistön piirustuksia ja nykyistä tilannetta. Tämä sisältää laitteiden toimintojen tarkastelun ja tarvittavat mittaukset kokonaistoiminnan arvioimiseksi. Sen sijaan, että vain korjattaisiin yksittäisiä puutteita, kokonaisvaltainen näkemys auttaa tunnistamaan ongelman juuren. Laadimme yksityiskohtaisen raportin havainnoista, tehdystä työstä ja suositelluista korjauksista, sisältäen myös kustannusarviot.

Energiataloudellisissa arvioinneissa tutkimme LVIA-järjestelmän suorituskykyä ja etsimme kehityskohteita energiansäästön näkökulmasta. Yksityiskohtaisemmat tarkastelut suoritetaan aina yksilöllisesti ottaen huomioon koko järjestelmän elinkaaren.

LVIA-järjestelmien toiminnan tarkastus ja toimintakokeet

Toimintakokeet ja LVIA-järjestelmien tarkastukset ovat olennaisia varmistaaksemme järjestelmien toimivuuden suunnitellulla tavalla ja energiatehokkuuden optimoinnissa. Erityisesti muutosten jälkeen järjestelmään on tarpeen varmistaa sen hallinta ja toimivuus.

Talotekniikan toimivuuden arviointi ja seuranta

LVIA-järjestelmien arviointi ja jatkuva seuranta ovat keskeisiä suunniteltujen periaatteiden toteutumisessa. Tällä arvioinnilla tarkastellaan järjestelmän optimaalista toimintaa ja sen kapasiteettia tarjota korkealaatuista sisäilmastoa ja energiatehokkuutta. Ongelmatilanteissa arviointi ja seuranta auttavat löytämään ratkaisuja järjestelmän optimoimiseksi myös pidemmällä aikavälillä.

Milloin harkita LVIA-konsultointia?

LVIA-konsultointia voidaan harkita sekä suunnitteluvaiheessa että olemassa olevien ongelmien ratkaisemiseksi tai parantamiseksi. Konsultointi tarjoaa asiantuntemusta ja apua LVI-järjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä, kuten:

  1. Uuden rakennuksen suunnitteluvaihe: Kun suunnitellaan uutta rakennusta, LVI-konsultin aikainen osallistuminen voi auttaa varmistamaan tehokkaat, toimivat ja kestävät LVI-järjestelmät. Heidän asiantuntemuksensa voi auttaa optimoimaan järjestelmiä ennen rakentamisen aloittamista.

  2. Olemassa olevan kiinteistön korjaus tai päivitys: Jos vanhaan kiinteistöön suunnitellaan LVI-järjestelmien päivittämistä tai korjaamista, konsultointi voi auttaa löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut vanhojen järjestelmien parantamiseen.

  3. Energiatehokkuuden parantaminen: Kun kiinteistö halutaan tehdä energiatehokkaammaksi, LVI-konsultointi voi auttaa löytämään ratkaisuja, jotka vähentävät energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia.

  4. Ongelmatilanteet tai suorituskyvyn parantaminen: Mikäli LVI-järjestelmässä on havaittu ongelmia, kuten lämmönjakelun epätasaisuutta tai ilmanvaihdon tehottomuutta, konsultointi voi auttaa tunnistamaan ja ratkaisemaan nämä ongelmat.

  5. Rakennusprojektin valvonta: Konsultointia voidaan hyödyntää myös rakennusprojektin eri vaiheissa varmistamaan, että suunnitelmat toteutetaan oikein ja järjestelmät toimivat odotetusti.

Ota yhteyttä

Kokemuksemme LVIA-suunnitteluprojekteista kattavat laajasti erilaisia kohteita, kuten toimisto- ja liikerakennuksia, teollisuus- ja julkisia rakennuksia sekä muita monimuotoisia projekteja. Palvelemme monenlaisia asiakkaita, mukaan lukien yrityksiä, yksityishenkilöitä sekä alaan erikoistuneita alihankkijoita. Olipa kyseessä sitten pieni tai laaja suunnitteluprojekti, meillä on tarvittava osaaminen ja resurssit auttaaksemme. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin ja pyytää konsultaatiota – olemme valmiina tukemaan suunnittelutarpeitasi.

Toimiva LVIA-järjestelmä

Toimiva LVIA-järjestelmä vaikuttaa monin tavoin rakennuksen toimintaan ja asumismukavuuteen. Alla on neljä näkökulmaa siitä, miten toimiva LVI-järjestelmä voi vaikuttaa:

  1. Tekninen toimivuus: Toimiva LVIA-järjestelmä mahdollistaa veden ja ilman tehokkaan kiertämisen rakennuksessa. Esimerkiksi oikein mitoitettu putkisto varmistaa veden saannin ja viemäröinnin moitteettomasti. Ilmanvaihtojärjestelmä, joka toimii tehokkaasti, takaa raikkaan ilman kiertämisen, poistaa epäpuhtaudet ja ylläpitää tasapainoista sisäilmaa.
  2. Energiatehokkuus: Toimiva LVIA-järjestelmä voi edistää merkittävästi rakennuksen energiatehokkuutta. Esimerkiksi modernit jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmät, lämmöntalteenotto, älykkäät termostaatit ja energiatehokkaat ilmanvaihtoratkaisut voivat vähentää energiankulutusta. Tämä säästää kustannuksia ja pienentää rakennuksen ympäristövaikutuksia.
  3. Vastuullisuus: LVIA-järjestelmä voi olla merkittävässä roolissa vastuullisuudessa ja ympäristövaikutuksissa. Esimerkiksi vesijärjestelmät, jotka minimoivat vedenkulutuksen, vähentävät veden tuhlausta ja edistävät resurssitehokkuutta. Lisäksi energiatehokkaat ratkaisut voivat pienentää rakennuksen hiilijalanjälkeä.
  4. Sisäilma: Laadukas LVIA-järjestelmä varmistaa terveellisen sisäilman. Se pitää yllä oikeaa kosteustasoa, estää homeen ja haitallisten aineiden muodostumista ja takaa riittävän ilmanvaihdon. Tämä vaikuttaa merkittävästi asukkaiden terveyteen ja viihtyvyyteen, vähentäen allergioiden ja hengitystieongelmien riskiä.
Scroll to Top