LVIA-suunnittelu

LVIA-suunnittelu tarkoittaa korjaus- ja uudisrakennusten suunnittelun kaiken kokoisissa projekteissa. Oli kyseessä sitten pieni tilan muutos, joka tarvitsee muutossuunnittelun tai kokonaisvaltainen kerrostalon LVIA-saneeraus, me toteutamme sen.

LVIA-suunnittelua korjaus- ja uudisrakennuksiin

LVIA-suunnittelu muodostaa perustan korkealaatuiselle ja toimivalle rakennukselle. Tarjoamme monipuolisia suunnittelupalveluita erilaisiin korjaus- ja uudisrakennusprojekteihin kaiken kokoisissa kohteissa. Olipa kyseessä sitten pienen tilan muutossuunnitelma tai laaja kerrostalon LVIA-saneeraus, paneudumme jokaiseen projektiin huolellisesti ja ammattitaitoisesti.

Innovaatiota ja tarkkuutta LVIA-suunnitteluun

Suunnittelemme kohteemme nykyaikaisella suunnitteluohjelmalla, jolla voidaan tuottaa kohteista perinteiset työkuvat sekä 3D-mallit, määrälaskelmia unohtamatta. Vaativatkin kohteet onnistuvat yhteistyöverkostomme kautta. Suunnittelemme vain tarpeelliset asiat kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja yhteistä aikataulua noudattaen. Hoidamme myös erikseen sovittaessa urakoitsijoiden kilpailutuksen, tarjousten vertailun sekä sopimustekniset asiat tilaajan sekä urakoitsijan kesken. Näin voidaan taata tilaajalle turvallinen ja sopiva kokonaisuus.

Laaja palveluvalikoima LVIA-suunnittelussa

Tarjoamme kattavasti erilaisia LVI-suunnittelupalveluita, kuten LVI-asemapiirustukset, vesi- ja viemärijärjestelmät, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmät sekä tarvittaessa myös automaation suunnittelun. Voimme toteuttaa myös erillisiä suunnitelmia, kuten kiinteistön jätevesi- tai lattialämmityssuunnitelmat. Tarjoamme myös sähkösuunnittelua ja energiatodistuksia asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti.

Sujuva ja asiakaslähtöinen prosessi

LVIA-suunnittelun aloitamme aina asiakkaan kanssa pidettävällä aloituspalaverilla. Tämä on keskeinen vaihe, jossa kartoitamme yhdessä kohteen lähtötiedot ja vaatimukset. Olemme valmiina tukemaan asiakasta koko projektin ajan ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Kanssamme yhteydenpito on sujuvaa ja helppoa ja olemme valmiina reagoimaan muutostarpeisiin nopealla aikataululla.

Ammattitaitoinen LVIA-suunnittelu

LVIA-suunnittelulla on useita hyötyjä, jotka vaikuttavat rakennuksen toimivuuteen, energiatehokkuuteen ja asukkaiden hyvinvointiin.

Energiatehokkuus ja kestävyys

Keskitymme suunnittelemaan LVI-järjestelmiä, jotka optimoivat energiankulutuksen ja vähentävät rakennuksen ympäristöjalanjälkeä. Tämä voi sisältää innovatiivisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja sekä järjestelmiä, jotka hyödyntävät uusiutuvaa energiaa. Tavoitteenamme on tarjota kestäviä vaihtoehtoja, jotka vähentävät sekä rakennuksen että ympäristön kuormitusta.

Sisäilman laatu ja mukavuus

Hyvä sisäilman laatu on olennainen osa mukavaa ja terveellistä asuinympäristöä. Suunnittelemme LVI-järjestelmiä, jotka takaavat oikean ilmanvaihdon, riittävän kosteuden ja optimaalisen lämpötilan nykyaikaisten vaatimusten mukaisesti. Lisäksi keskitymme älykkäisiin ratkaisuihin, jotka takaavat asukkaiden mukavuuden ja terveyden.

Teknologian hyödyntäminen

Käytämme uusinta teknologiaa suunnitellessamme LVI-järjestelmiä. Tämä sisältää tietomallinnuksen, joka mahdollistaa paremman suunnittelun, kustannustehokkuuden ja parannetun yhteistyön eri osapuolten välillä. Teknologian hyödyntäminen takaa myös paremman ennustettavuuden ja mahdollistaa järjestelmien jatkuvan optimoinnin.

Ota yhteyttä

LVIA-suunnittelupalvelumme tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja erilaisiin rakennusprojekteihin, takaamalla asiakaslähtöistä, laadukasta ja kustannustehokasta suunnittelua. Oletpa sitten pienyritys tai suuri rakennusyhtiö, tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja jokaiseen tarpeeseen. Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa suunnitella toimiva ja energiatehokas LVI-järjestelmä kiinteistöösi.

LVIA-suunnittelupalvelun sisältö

  1. LVI-asemapiirustus: LVI-asemapiirustukset ovat teknisiä piirustuksia, jotka kuvaavat rakennuksen LVI-järjestelmiä, kuten putkistoja, ilmanvaihtokanavia, laitteiden sijoittelua ja muita LVI-komponentteja. Nämä piirustukset tarjoavat yksityiskohtaista tietoa LVI-järjestelmän fyysisestä rakenteesta ja auttavat suunnittelijoita sekä urakoitsijoita hahmottamaan ja toteuttamaan suunnitellut järjestelmät.
  2. Vesi- ja viemärijärjestelmä: Vesi- ja viemärijärjestelmät kattavat vesijohtojen, jätevesiviemäreiden ja sadevesiviemäreiden suunnittelun. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon vedenjakelun tehokkuus, käyttöveden laatu, viemäröinnin toimivuus ja ympäristönormit. Tavoitteena on varmistaa, että vesi- ja viemärijärjestelmät toimivat luotettavasti ja turvallisesti.
  3. Ilmanvaihtojärjestelmä: Ilmanvaihtojärjestelmät ovat olennainen osa rakennuksen sisäilman laadun hallintaa. Ne varmistavat raikkaan ilman saannin ja ilmanvaihdon, mikä on tärkeää terveellisen asuinympäristön luomisessa. Ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa otetaan huomioon ilmavirtojen hallinta, suodattimet, ilmanjakelu ja lämmöntalteenotto.
  4. Lämmitysjärjestelmä: Lämmitysjärjestelmät kattavat lämmön tuotannon, jakelun ja säätelyn rakennuksessa. Tämä voi sisältää erilaisia lämmönlähteitä kuten kaukolämpöä, maalämpöä, aurinkoenergiaa, sähkölämmitystä tai muita järjestelmiä. Lämmitysjärjestelmän suunnittelussa pyritään energiatehokkuuteen, mukavuuteen ja järjestelmän tehokkaaseen toimintaan.
  5. Automaatio: Automaatio LVI-järjestelmissä viittaa älykkäisiin ratkaisuihin, jotka ohjaavat ja hallitsevat LVI-järjestelmiä automaattisesti. Tämä voi sisältää esimerkiksi lämpötilan, ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjauksen älykkäillä antureilla ja järjestelmillä. Automaatio pyrkii parantamaan energiatehokkuutta, käyttömukavuutta ja hallittavuutta.

Tarvittaessa voimme myös toteuttaa yksittäisiä suunnittelukokonaisuuksia, kuten kiinteistön jätevesi-  tai lattialämmityssuunnitelmat. Lisäksi kauttamme on saatavissa sähkösuunnittelu ja energiatodistukset.

Näin suunnittelemme toimivan ja energiatehokkaan LVIA-järjestelmän kiinteistöösi

  1. Aloituspalaveri asiakkaan kanssa. Tapaamisessa kartoitetaan yhdessä kohteen lähtötiedot ja laajuus sekä selvitetään tekniset lähtötiedot, joiden avulla kohteen vaatimukset voidaan toteuttaa. Tässä vaiheessa määritellään mm. rakennuksen liittymät ulkopuolisiin kunnallisteknisiin verkostoihin, kuten vesi- , viemäri- ja kaukolämpöverkosto sekä mahdollisuus maalämpökaivojen toteuttamiseen alueella.
  2. Luonnossuunnitelmien läpikäyminen yhdessä asiakkaan kanssa. Luonnossuunnitteluvaiheessa laaditaan luonnokset teknisistä ratkaisuista, jotka on valittu aloituspalaverin perusteella. Tarkistamme vielä (tässä vaiheessa), että aloituspalaverin lähtötiedot ja päätökset ovat toteutuneet. Tässä vaiheessa esitetään liittymät, reitit ja alustavat tekniset laskelmat liittymisestä ulkopuolisiin verkostoihin sekä laskelmat liittyen kohteen laitevalintoihin. Teemme myös tässä vaiheessa suunnitelmien ristiintarkastelun, jotta vältytään tekniikan yhteentörmäyksiltä.
  3. Rakennuslupatehtävät ja kommunikointi viranomaisten kanssa. Tässä vaiheessa hankitaan rakennuslupaviranomaiselta lausunnot esim. liittymislausunnot ja hyväksytetään suunnitelmat, jotta ne täyttävät paikallisen viranomaisen vaatimukset ja saadaan edellytykset rakentamisen aloittamiselle.
  4. Toteutussuunnitelmien esittelypalaverissa käymme läpi kohteen valmistuneet suunnitelmat ja toteutuneet laitevalinnat. Suunnitelmien perusteella kohteen LVI-teknisten asennusten urakat voidaan kilpailuttaa sekä järjestelmien laitehankinnat voidaan toteuttaa.
  5. Loppupalautteen kysyminen hankkeen valmistuttua tilaajalta. Olemme valmiita auttamaan ja tarjoamaan tukea, jos ilmenee kysymyksiä tai tarvetta lisäselvityksille.
Scroll to Top